Books by Mae Astrid Tobias

Guardians of Tradition (2012, Adarna)
Blue Bananas (2011, Crucible Gallery and Crucible Workshop)
Bakawan (2009, Adarna)
Bakawan (2009, Adarna)
Bayong ng Kuting (2009, Lampara)
Pumbakhayon (2006, NCCA)
Pumbakhayon (2006, NCCA)
Halikpon (2006, NCCA)
Halikpon (2006, NCCA)