Reading Out Loud in Quezon City

Una kong pinabasa ang “Bayong ng Kuting” kasi bukod sa gustong-gusto ko ang libro dahil mahilig ako sa pusa, nasa wikang Filipino rin ang orihinal na kuwento kaya mas madaling basahin. They read the book for almost twenty minutes then afterwards I discussed the first book interactively.

read more
Author: @T